PRAVILA I USLOVI

Kolekcionari.net

(poslednja izmena 10.12.2022)


Ovaj dokument predstavlja naša Pravila i uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Uslovi su pravno obavezujući ugovor izmedju:

  1. Kompanije Kolekcionari d.o.o. koja je vlasnik i lice koje upravlja portalom Kolekcionari.net, sa sedištem u Beogradu, Srbija sa matičnim brojem 21864501 i PIB-om 113424071 sa registrovanom delatnošću trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta i koja posluje kao pružalac usluga informacionog društva prema Zakonu o elektronskoj trgovini Republike Srbije (u daljem tekstu: Kolekcionari d.o.o. ) i
  2. Svakog pojedinačnog posetioca portala Kolekcionari.net (U daljem tekstu: Korisnik).

Ovaj ugovor utvrdjuje prava i odgovornosti Korisnika kada koriste portal Kolekcionari.net. Dobrovoljnim korišćenjem bilo koje Usluge (čak i pregledavanjem samo jedne od naših Web stranica) svaki Korisnik usluga potvrdjuje da razume, da je saglasan i da prihvata ove Uslove. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ove Uslove. Ako se sa njima ne slažete na bilo koji način ne možete koristiti naše Usluge.

Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.


1. O Kolekcionari.net portalu

Kolekcionari.net je internet portal u vlasništvu kompanije Kolekcionari d.o.o. koja je prema Zakonu o elektronskoj trgovini Republike Srbije pružalac usluga informacionog društva (u daljem tekstu: Kolekcionari.net ili Portal). 

Portal Kolekcionari.net omogućava Korisnicima da ponude, prodaju i kupuju različite artikle u različitim formatima cena i na različitim lokacijama. 

Kolekcionari.net, kao i njegov vlasnik kompanija Kolekcionari d.o.o. , nije tradicionalni aukcionar i ne posreduje izmedju prodavaca i kupaca, tj. Korisnika usluga. Stvarni kupo-pradajni ugovor je izmedju samih prodavaca i kupaca. To znači da Kolekcionari d.o.o. nema kontrolu i ne garantuje postojanje, kvalitet, bezbednost ili zakonitost postavljenih artikala od strane Korisnika; istinitost sadržaja unetog od strane Korisnika; sposobnost prodavaca da prodaju artikle niti sposobnost kupaca da kupe i plate artikle; ili da li će prodavac ili kupac zaista završiti kupo-prodaju ili vratiti artikal. Kolekcionari d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu izmedju Korisnika usluga (iako može u nekim situacijama i dobrovoljno pomoći u reševanju sporova Korisnika).


2. Registracija Korisnika

Da bi koristili sve naše Usluge u punom obimu prvo se morate registrovati, tj. napraviti korisnički nalog. Registracija nije neophodna u slučaju da samo želite pregledati sadržaj našeg portala. Ovo su neka pravila koja se tiču registracije Vašeg korisničkog naloga:

Punoletnost. Korisnici ne smeju biti mladji od 18 godina da bi koristili naše usluge.

Proces registracije. Registracija naloga je besplatna, odvija se kroz proces unošenja traženih podataka i završava se potvrdom e-mail adrese u e-mailu koji Korisnik dobija automatski od strane Kolekcionari.net. 

Tačnost podataka. Korisnik mora da navede tačne podatke o sebi i da ažurira te podatke ukoliko dodje do njihove promene. Svi podaci koji su uneti pri registraciji podležu uslovima propisanim ovim Uslovima i Politici privatnosti.

Odgovornost. Korisnik je sam odgovoran za svoj nalog i za sve aktivnosti na svom nalogu. Ako delite nalog sa trećim licima morate obezbediti da su oni upoznati, da razumeju i da će se pridržavati ovih Uslova korišćenja. Ako se registrujete kao pravni subjekt, lično garantujete da imate ovlašćenje od strane preduzeća da prihvatite ove Uslove.

Zaštita lozinke. Korisnici se sami moraju pobrinuti da sačuvaju svoje lozinke i, kao što smo gore naveli, sami su odgovorni za bezbednost svojih lozinki.

Poslovna sposobnost. Registracijom Korisnik potvrdjuje da je poslovno sposoban za zaključenje ovog ugovora.

Definisanje ugovornog odnosa. Ovi Uslovi ne stvaraju nikakav odnos partnerstva, zajedničkog ulaganja, zapošljavanja ili franšize izmedju Korisnika i kompanije Kolekcionari d.o.o.

Otkazivanje naloga od strane Korisnika. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku otkaže i zatvori svoj nalog sa ili bez navodjenja razloga otkazivanja.

Suspenzija ili ukidanje naloga od strane Kolekcionari d.o.o.  Ukoliko se Korisnik ne pridržava ovih Uslova kao i Politike privatnosti, ukoliko krši važeće zakonske propise, ukoliko su njegove radnje štetne za funkcionisanje portala Kolekcionari.net i druge korisnike, štete kompaniji Kolekcionari d.o.o. ili po zahtevu nadležnih organa može doći do privremene ili trajne suspenzije ili ukidanja naloga Korisnika od strane kompanije Kolekcionari d.o.o. sa ili bez obrazloženja i obaveštenja.

Kolekcionari d.o.o. zadržava pravo da Korisniku kome je suspendovan ili ukinut nalog ne dozvoli otvaranje novog naloga. Takodje, Kolekcionari d.o.o.  nije pri tome odgovorna za eventualnu štetu koju Korisnik može imati zbog suspenzije ili ukidanja naloga.

Korisničko ime. Svaki Korisnik može izabrati korisničko ime po svojoj slobodnoj volji i onako kako mu se svidja. Medjutim, nije dozvoljeno da korisničko ime bude uvredljivo za druge, da krši autorska prava ili žig ili može dovesti u zabludu ili obmanuti druge Korisnike. Neka osnovna pravila u vezi sa korisničkim imenima:

a) ne može biti uvredljivo ili vulgarno,

b) ne može da sadrži e-mail adresu ili Web adresu,

c) mora biti jedinstveno i mora da ima najmanje 6 znakova, 

d) ne može da sadrži registrovani zaštitni znak ili žig treće strane.

Molimo Vas da ukoliko vidite korisničko ime na našem portalu za koje mislite da krši ova pravila da ga prijavite. 

Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koje korisničko ime, iz bilo kog razloga, prema sopstvenom nahodjenju, sa ili bez obaveštenja i u bilo kom trenutku.

Napomena: U nekim slučajevima možete videti korisničko ime na našem portalu koje sadrži Vaš zaštitni znak. Medjutim, upotreba neke reči u drugom kontekstu ne mora nužno da krši Vaš žig i zaštitni znak (molimo, pogledajte Zakon o autorskim i srodnim pravima).

Naziv prodavnice. Za nazive prodavnica važe, u principu, ista pravila kao i za korisnička imena. Medjutim, za razliku od korisničkih imena koja su jedinstvena nazivi prodavnica nisu jedinstveni i može postojati više prodavnica sa istim imenom. 


3. Korisnički sadržaj

Korisnički sadržaj je sve ono što Korisnici naših Usluga unose i objavljuju na Kolekcionari.net portalu (nazivi prodavnica, fotografije profila, slike i opisi artikala, ocene, komentari, korespodencija sa nama ili drugim Korisnicima itd.).

Odgovornost. Vi ste isklučivo odgovorni za svoj sadržaj. Izjavljujete da imate sva potrebna prava na sadržaj koji unosite i da njegovim objavljivanjem ne kršite prava treće strane.

Pravo na korišćenje Vašeg sadržaja. Objavom Vašeg sadržaja Vi potpisujete ugovor o oglašavanju i imate sva prava i obaveze koje proističu iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Objavom Vašeg oglasa na našem portalu,  kompanija Kolekcionari d.o.o. je ispunila svoju ugovornu obavezu. Takodje, kada unesete i objavite sadržaj preko naših Usluga, Vi nam dajete neekskluzivno, besplatno, trajno i neopozivo pravo da koristimo taj sadržaj uključujući i autorska prava, žig, bazu podataka i druga prava intelektualne svojine koja imate nad sadržajem na bilo kom mediju koji je poznat danas ili koji će biti razvijen u budućnosti. Ovo nam omogućava da pružamo Usluge i promovišemo portal Kolekcionari.net kao i njenog vlasnika kompaniju Kolekcionari d.o.o. ili neke od naših Usluga, u bilo kom formatu i na bilo kom mediju (npr. objavom oglasa na našem zvaničnom Facebook profilu).

Korisnik takodje potvrdjuje da je saglasan da objavljivanjem sadržaja oglasa na našem portalu taj sadržaj postaje javno dostupan drugim Korisnicima portala. 

Nedozvoljeni sadržaj. Saglasni ste da nećete postavljati nikakav sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, preteći, vulgaran ili koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim releventnim propisima i zakonima  Republike Srbije. Takodje, slažete se da nećete unositi i objavljivati sadržaj koji je lažan, zbunjujući i obmanjujući. 

Uklanjanje ili modifikacija sadržaja. Kolekcionari d.o.o. zadržava pravo da nedozvoljeni sadržaj u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahodjenju i bez ili sa obaveštenjem ukloni sa portala Kolekcionari.net. Takodje, ukoliko Kolekcionari d.o.o. utvrdi da je oglas postavljen u pogrešnoj kategoriji ili podkategoriji može modifikovati oglas i postaviti oglas u odgovarajućoj kategoriji. Preporučuje se Korisnicima da oglase postavljaju u, za njih, odgovarajuće kategorije. Takodje, može doći do umetanja npr. vodenog žiga u Vaše slike artikala ili promene dimenzije slika radi bolje estetike portala.


4. Pravila i uslovi za prodavce

Generalno, zabrenjeni su svi pokušaji preusmeravanja, zaobilaženja ili odvraćanja kupovine preko portala Kolekcionari.net. Svaki pokušaj da se zaobidju uspostavljena pravila kupo-prodaje ili da se Korisnici preusmere na drugu Web lokaciju je strogo zabrenjen.  

Nedozvoljene aktivnosti.  Ovo je lista zabranjenih aktivnosti za prodavce kojima direktno kršite naše Uslove:

a. Slanje e- pošte kupcima sa ciljem odvraćanja kupaca od procesa kupo-prodaje preko našeg portala,

b. Umetanje URL linka, hiperlinka ili Web adrese druge firme, e-Trgovine ili sajta koji su sličnog tipa kao naš portal u bilo koju poruku e-pošte ili u bilo koje polje za opis artikala. Ovo takodje uključuje i tekst, slike itd. koji upućuju korisnike na druge Web lokacije sličnog tipa (uključujući pri tome i lične Web stranice),

c. Nije dozvoljeno zaobilaženje plaćanja naknada na bilo koji način,

d. Nije dozvoljeno višestruko postavljanje oglasa za isti artikal. Ukoliko imate više komada istog artikla preporučujemo da koristite jedan oglas gde navodite količinu. U slučaju da prodajete više komada istog artikla ali da se artikli medjusobno razlikuju po nekim svojim atributima onda možete postaviti različite oglase ali sa npr. drugim slikama,

e. Nije dozvoljena prekomerna ili nestandardna upotreba velikih slova, specijalnih znakova, grafička obrada slika i sl. u cilju bilo kakvog isticanja oglasa,

f. Naslov i opis oglasa sme da sadrži samo informacije koje su relevantne za sam artikal koji se prodaje i ne sme da sadrži informacije o isporuci, promotivne reči, Tag-ove i slično,

g. Poštanski troškovi koje navode prodavci moraju biti realni. Ti poštanski troškovi su lako proverljiva kategorija i zato je strogo zabranjeno navodjenje nerealno velikih troškova ili neosnovane i naknadne promene ,,troškova pakovanja i slanja" a da to nije prethodno navedeno i opisano u oglasu. Ovo se takodje odnosi i na objedinjavanje računa (poštarine) u slučaju kupovine više artikala od strane jednog kupca. Napomena: nerealno veliki poštanski troškovi odbijaju kupce da uopšte kupe neki artikal,

h.  Nije dozvoljeno obmanjivati kupce u smislu davanja instrukcija da moraju ispuniti neke minimalne ili maksimalne uslove, da moraju da plate neki dodatni iznos koji nije predvidjen u opcijama koje nudi naš portal i koje nisu jasno navedene u uslovima plaćanja i isporuke,

i. Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešne kategorije ili podkategorije,

j. Nisu dozvoljene česte izmene oglasa u cilju boljeg pozicioniranja oglasa (npr. na vrhu kategorije i sl.),

k. Oglasi ne smeju da sadrže lična imena i prezimena, fotografije lica i sve druge podatke koji mogu da dovedu do identifikacije trećih lica (osim u slučajevima kada za to postoji izričita saglasnost tih trećih lica),

l. Fizičkim licima nije dozvoljeno da prodaju nove stvari (prodaja novih stvari dozvoljena je samo za pravna lica ili preduzetnike). Medjutim, prodavci koji su pravna lica ili preduzetnici imaju i dodatne obaveze u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim relevantnim zakonima (izdavanje računa, omogućavanje vraćanja prodatih proizvoda u roku od 14 dana od dana kupovine i druge obaveze). Ukoliko se registrujete kao pravno lice na našem portalu kao dokaz unosite naziv pravnog lica i mi ćemo Vas kontaktirati preko e- pošte da nam date i druge dodatne informacije (PIB i slično). U slučaju nepružanja dokaza da ste pravno lice, smatraće se da ste registrovani kao fizičko lice,

m. Sledeći sadržaj nije dozvoljen u oglasima:

Smernice za slike. Slike su veoma značajan deo Vaših oglasa jer omogućavaju da kupci vide tačno stanje artikla i pomažu im da se lakše odluče da daju ponudu na aukciji ili kupe direkrtno. Preporuka je da postavite bar jednu sliku i time povećate svoje šanse za uspešnu prodaju. Slike takodje moraju da ispunjavaju odredjene zahteve:

Naknade. U promotivnom periodu sve aktivnosti na našem portalu će biti potpuno besplatne za sve korisnike. Po isteku promotivnog perioda svi prodavci plaćaće samo jedinstvenu proviziju od prodajne cene artikla po uspešno završenoj prodaji (visina te provizije će biti vidljiva u svakom trenutku na našem portalu u našem Cenovniku). Druge provizije ne postoje. Kupci ne plaćaju nikakve naknade pri kupovini. 

Ukoliko prodavci žele dodatne promocije / isticanje oglasa (oglase označene drugom bojom, na početnoj strani ili na vrhu kategorije) plaćaju odredjenu naknadu čiji iznos će biti takodje naveden u našem Cenovniku.

Da bi prodavci plaćali naknade (bilo za provizije ili promocije) moraju uplatiti odredjena sredstva na svoj korisnički Kredit. Plaćanje se vrši na način opisan u delu Pomoć.

Slanje i mogućnost reklamacije. Nakon prodaje odredjenog artikla prodavac treba da pošalje artikal odmah nakon što je porudžbina plaćena ili jednostavno odmah pošalje artikal ako se radi o plaćanju pouzećem. Praksa je, ne i obaveza, da se pošalje kupcu broj za praćenje pošiljke jer samo na taj način kupac ne može osporiti da je primio pošiljku.

Prilikom postavljanja oglasa prodavci koji su fizička lica sami biraju da li žele ili ne žele da prihvate vraćanje artikala. Ako prihvate mogućnost vraćanja onda kupci mogu vratiti artikal u bilo kom slučaju sa ili bez navodnjenja razloga. U tom slučaju povratnu poštarinu plaća kupac (osim ako prodavac nije drugačije naveo u njegovoj politici vraćanja prodatih artikala). Ako je prodavac pravno lice onda je on po zakonu dužan da omogući vraćanje artikla u roku od 14 dana od dana slanja sa ili bez navodjenja razloga vraćanja. 

Medjutim, ako kupcu stigne artikal koji se značajno razlikuje od onoga što je u oglasu bilo navedeno, kupac ima pravo na reklamaciju i vraćanje artikla u roku od 30 dana od dana slanja porudžbine i prodavac je dužan da nadohnadi kupcu sve troškove koje je imao prilikom kupovine. Znači, u ovom slučaju kupac nije ni na koji način kriv što je prodavac poslao artikal koji ne odgovara opisu i kupac onda ne sme snositi nikakve troškove. Prema tome, prodavac mora prvo refundirati kupcu novac koji je kupac njemu uplatio (i za sam artikal i za poštarinu) i troškove povratne poštarine pa tek onda kupac ima obavezu da predmet pošalje prodavcu na isti način na koji je dobio artikal od prodavca (poštom, lično preuzimnje i sl.). 

U slučaju da se kupo-prodaja ne okonča iz bilo kog razloga koji nije skrivio sam prodavac (kupac neopravdano odustaje od kupovine) prodavac ima pravo da mu se iznos provizije koja mu je naplaćena pri prodaji tog artikla vrati na njegov Kredit. Prodavac ima mogućnost da zahtev za refundaciju provizije samostalno podnese sa njegovog korisničkog naloga.

Opšte smernice za prodavce. 

Medjunarodni prodavci. Mi ne zabranjujemo da prodavci budu i iz drugih zemalja izvan Srbije. Naprotiv, čak podstičemo i veselimo se kada naš portal koriste i prodavci širom sveta a naročito iz regiona Ex-Yu. Prodavci moraju da pri tome tačno navedu iz koje zemlje je isporuka i u koje zemlje isporučuju kupljene artikle i sami će biti odgovorni da ispune očekivanja o plaćanju i isporuci prodatih artikala.


5. Pravila i uslovi za kupce

Zabranjene aktivnosti. Sledeće aktivnosti su zabranjene i njima kupci krše naše Uslove:

Licitiranje, kupovina i plaćanje. 

Razumni zahtevi kupca. Kada date ponudu ili kupite artikal Vi prihvatate uslove prodaje koje je postavio pradavac a koji se tiču načina plaćanja i isporuke (naravno, oni moraju biti u skladu sa našim Uslovima). Nekada, u izuzetnim okolnostima, dozvoljeno je da kupci imaju razumne zahteve prema prodavcima (prodavci mogu ali i ne moraju da ispune te zahteve):

Nerazumni i nedozvoljeni zahtevi kupca. 

Ako kupac uputi ovakve zahteve molimo sve prodavce da nas o tome obaveste kako bismo preduzeli sve potrebne dalje mere ili jednostavno uputite kupca na ove Uslove.

Medjunarodna kupovina i prodaja.  Mnoge naše usluge i alati dostupne su medjunarodnim kupcima i prodavcima (konverzija valuta, korišćenje alata  za prevodjenje celokupnog sadržaja ili nekih delova sadržaja portala Kolekcionari.net na željeni lokalni jezik, medjunarodna isporuka i sl.). Korisnici su sami odgovorni za poštovanje svih zakona i propisa koji se tiču medjunarodne prodaje, kupovine i slanja artikala.

Ovlašćujete nas da koristimo automatizovane alate za prevodjenje Vašeg sadržaja i komunikacije izmedju Korisnika, u celini ili delimično, na lokalne jezike. Pri ovome ne garantujemo za tačnost i dostupnost tih prevoda.

Ukoliko prodavci ne žele da prodaju svoje artikle izvan granica svoje zemlje oni to mogu jasno navesti u uslovima koji se tiču načina isporuke.  


6. Komunikacija izmedju Korisnika

Korisnici mogu jedni drugima slati poruke preko našeg sistema za razmenu poruka. 

Sledeće stvari nisu dozvoljene:

Uverite se da poštujete ove smernice jer Kolekcionari d.o.o. će možda nadgledati Vaše poruke u cilju sprečavanja prevara, zloupotreba, neželjenog sadržaja i drugih kršenja ovih Uslova. Ukoliko ne poštujete ove smernice možda ćemo morati da preduzmemo različite radnje (opomene, blokiranje ili brisanje Vaših poruka, ograničenje naših Usluga pa čak i ukidanje Vašeg korisničkog naloga).


7. Ocenjivanje Korisnika na Kolekcionari.net 

Ocene (eng. Feedback) su veoma važan deo našeg portala Kolekcionari.net i verujemo da su one veoma važne i samim Korisnicima.

Smernice:

U principu se data ocena ne može izbrisati i to je razumljivo da bi ceo sistem bio fer, pošten i transparetan. Medjutim, postoje izuzeci kada je moguće ukloniti ocenu i to samo od strane administratora portala Kolekcionari.net:


8. Sprovodjenje Uslova

U slučaju nepoštovanja i kršenja ovih Uslova kompanije Kolekcionari d.o.o.  ili kršenja zakona uopšteno od strane Korisnika, možemo preduzeti odredjene mere (opomena, suspenzija ili ukidanja korisničkog naloga). Medjutim, u zavisnosti od učestanosti i/ili težine kršenja Uslova možda ćemo se odlučiti da nekada budemo blaži u preduzimanju mera i za kupce i za prodavce kako bismo očuvali prijatno okruženje za sve nas. Preduzimanje mera je, prema tome po našem ličnom nahodjenju i ne garantujemo da ćemo uvek preduzeti mere protiv svih kršenja ovih Uslova.


9. Prikupljanje podataka i zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih i drugih podataka Korisnika je u skladu sa našom Politikom privatnosti i važećim zakonima i propisima Republike Srbije. 

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ste upoznati, da razumete i prihvatate i našu Politiku privatnosti.


10. Intelektualna svojina

Portal Kolekcionari.net i sav sadržaj (osim korisničkog sadržaja) u vlasništvu kompanije Kolekcionari d.o.o. , njenih partnera ili davalaca licence je zaštićen u skladu sa Zakonu o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije. Zaštićen je sam naziv ,,Kolekcionari.net " (žig, oznake, poslovno ime). Sadržaj koji je zaštićen je računarski kod i program, baza podataka, tekst, oglasi, slike, fotografije, animacije, logotipi, zvukovi i slično. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja je zabranjeno i smatraće se povredom prava intelektualne svojine kompanije Kolekcionari d.o.o. i kompanija Kolekcionari d.o.o. zadržava pravo da prekršioca goni sudski.

Korisnici zadržavaju autorsko pravo nad tekstom i slikama koje unose u oglasima iako kompanija Kolekcionari d.o.o. ima pravo umetanja vodenog žiga ili redimenzionisanja slika Korisnika kao i upotrebu korisničkog sadržaja za potrebe reklamiranja i promocije portala Kolekcionari.net i kompanije Kolekcionari d.o.o. Korisnici su isključivo odgovorni za svoj sadržaj bez obzira što se on nalazi na našem portalu.


11. Garancije i ograničenja odgovornosti

Trudimo se da naše usluge budu bezbedne i da pravilno funkcionišu u svakom trenutku. Medjutim, nekada može doći do kašnjenja, smetnji, zastoja i drugih tehničkih problema tako da svi ili neki Korisnici u odredjenom vremenskom periodu neće moći da koriste portal Kolekcionari.net na način kako su navikli i kako je to uobičajeno. Saglasni ste da koristite naše Usluge dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost i da nas nećete smatrati odgovornim za svaku eventualnu štetu ili gubitak (uključujući gubitak novca, mogućeg profita, poslovne reputacije i sl.) i druge vrste materijanih ili nematerijalnih gubitaka koji mogu nastati direktno ili indirektno iz činjenice da niste bili u mogućnosti da koristite naše Usluge.

Takodje, nemate pravo na nadohnadu štete u slučajevima:

Kompanija Kolekcionari d.o.o. nije odgovorna i u sledećim slučajevima koji su u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

Artikli koje kupujete. Kompanija Kolekcionari d.o.o. ne proizvodi, ne skladišti i ne pregledava bilo koji artikal koji se prodaje korišćenjem naših Usluga. Prema tome, Kompanija Kolekcionari d.o.o. ne daje, niti može dati, bilo kakvu garanciju o kvalitetu, bezbednosti pa čak i legalnosti artikala. Mi obezbedjujemo samo okruženje koje omogućava izvršenje kupo-prodaje. Ukoliko kupci imaju bilo kakvih pritužbi moraju to rešiti direktno u komunikaciji sa prodavcem ili u eventualnom sudskom sporu.

Medjusobna komunikacija Korisnika. Nismo odgovorni za sadržaj poruka koje razmenjujete sa drugim Korisnicima naših Usluga.

Sadržaj kome pristupate. Dok koristite naše Usluge možete eventualno naići na sadržaj koji je postavljen od strane drugih Korisnika a koji može biti neprikladan ili uvredljiv. Oslobadjate nas svake odgovornisti u vezi sa takvim sadržajem.

Usluge treće strane. Korisnici mogu u svoje oglase ili u medjusobnoj komunikaciji umetnuti linkove ka drugim portalima. Ili naše Usluge mogu podrazumevati korišćenje usluga trećih strana (npr. koristimo Google ili Facebook logovanje). U svim ovim slučajevima nismo odgovorni, nemamo uticaja i ne kontrolišemo usluge treće strane tako da su Korisnici isključivo odgovorni i pristupaju tim uslugama treće strane na sopstveni rizik.

Sporovi sa drugim Korisnicima. U slučaju sporova koje možete eventualno imati sa drugim Korisnicima oslobadjate nas zahteva za nadohnadu štete koja proizilazi ili koja je na bilo koji način povezana sa tim sporovima.


12. Sporovi sa nama

Na sve eventualne sporove primenjuju se važeći zakoni i propisi Republike Srbije. Predlažemo da najpre pokušamo da svaki spor rešimo dogovorom ili vansudskim poravnanjem. Medjutim, ako to ne bude bilo moguće onda je nadležan sud u Beogradu. Ukoliko dodje do eventualnog spora sa nama obavezujete se da nećete koristiti grupnu tužbu već se isključivo sporovi mogu rešavati pojedinačnim tužbama.


13. Promena ovih Uslova

Ovi Uslovi su podložni promenama. Ta promena će biti jasno označena novim datumom i počeće da važi danom objavljivanja pri čemu prestaju da važe odredbe iz starih Uslova.

O svakoj promeni Uslova Korisnici će biti obavešteni postavljanjem vidljivog obaveštenja na našem Portalu i/ili slanjem e-pošte.

Ukoliko se Korisnici slažu sa novim / promenjenim  Uslovima neće morati ništa da preduzimaju i mogu nesmetano dalje da koriste naše usluge. Medjutim, ako se ne slažu sa novim Uslovima moraju nas o tome obavestiti tako što nam pošalju e-poštu na adresu: uslovi@kolekcionari.net.  Ako se Korisnici ne slažu sa novim Uslovima ne mogu dalje koristiti naše usluge i to izaziva zatvaranje njihovog korisničkog naloga.

Predlažemo Vam da, s vremena na vreme, iznova pročitate ove Uslove. 


14. Kontakt u vezi sa ovim Uslovima

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili komentara o ovim Uslovima možete nas kontaktirati preko E-mail adrese: uslovi@kolekcionari.net