Naknade i provizije

Responsive Resized Image with max-width

Cenovnik promocija

Započnite prodaju

                                                                                 


Inače, sve cene biće veoma transparentno vidljive u svakom trenutku u cenovniku ispod kao i pri postavljanju samih novih oglasa. 


Generalno
Naknada za registraciju korisnika
Naknade za oglase
Oglas u dodatnoj kategoriji
Kupite odmah
Oglasi na vrhu kategorije
Cenkanje
Istaknuti oglas
Oglasi na početnoj strani
Slike artikla
Rezervna cena
Kratak opis
Često postavljana pitanja

Odgovori na najčešća pitanja u vezi sa cenama naših usluga


Da li će kupci plaćati naknade ili provizije?

Kupci neće plaćati nikakve naknade ili provizije prilikom kupovine na našem portalu. 

Da li će prodavci plaćati naknade ili provizije?

Do daljnjeg (dok traje promotivni period), prodavci neće plaćati nikakve naknade ili provizije prilikom prodaje na našem portalu. 

Ukoliko bude bilo potrebe za tim u budućnosti, prodavcima će se naplaćivati jednokratna provizija od prodajne cene artikla samo ako on bude prodat preko našeg portala.

Da li će prodavci plaćati naknade za promovisanje oglasa?

Sigurno će se u budućnosti naplaćivati naknade za promocije oglasa (za pozicioniranje oglasa na početnoj strani portala, za pozicioniranje na početku kategorije iz koje je oglas ili da oglas bude obojen drugom bojom).

Sve cene promocija oglasa biće veoma transparentno vidljive u ovom cenovniku kao i pri postavljanju samih oglasa.Započnite prodaju