POLITIKA PRIVATNOSTI

Kolekcionari.net

(poslednja izmena 10.12.2022)

Hvala Vam što koristite naš Web portal Kolekcionari.net i naše Usluge.

Kolekcionari d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Srbija je vlasnik i lice koje upravlja portalom Kolekcionari.net (u daljem tekstu: Portal ili Kolekcionari.net) koji omogućava posetiocima (u daljem tekstu: Korisnici) da pregledavaju sadržaj našeg Portala, kupuju i prodaju različite artikle, koriste usluge oglašavanja ili dodju do različitih informacija iz oblasti kolekcionarstva (u daljem tekstu: Usluge). 

Zaštita Vaše privatnosti i Vaših ličnih podataka je za nas veoma značajna i mi cenimo to što nam verujete i poveravate nam Vaše lične podatke na čuvanje i korišćenje. Molimo Vas da odvojite malo vremena i pročitate ovu izjavu jer je veoma važno da saznate koje Vaše podatke prikupljamo, kako ih koristimo i čuvamo i koja prava imate u vezi sa tim.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim uslovom koji je ispod naveden molimo Vas da odmah prekinete korišćenje naših Usluga. 

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća i pitanja u vezi sa Politikom privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na E-mail adresu: privatnost@kolekcionari.net


1. Koje podatke prikupljamo?

a) Lične podatke koje nam sami date 

Ovo su podaci koje nam Vi kao Korisnici dobrovoljno i sami date prilikom registracije da biste mogli da koristite neke od naših Usluga.

Lični podaci koji se prikupljaju na ovaj način su sledeći:

Lični podaci prilikom registracije. Kada se registrujete kao Korisnik na našem Portalu unosite odredjene lične podatke: lično ime i prezime, adresu stanovanja, državu, oblast / pokrajinu, poštanski broj, broj telefona, korisničko ime, lozinku, E-mail adresu i datum rodjenja.

Podaci o plaćanju. Možemo prikupljati neophodne podatke o Vašim platnim karticama koje koristite za plaćanje Usluga na našem portalu. Ti podaci mogu biti broj Vaše kreditne ili debitne kartice, datum isteka, kao i bezbednosni kod na poledjini kartice. Ove podatke čuva npr. platforma za obradu plaćanja i mi nemamo pristup tim podacima. 

Podaci za prijavu na Google ili Facebook. U procesu registracije možete koristiti opciju da se prijavite preko Vašeg već postojećeg korisničkog naloga na Google-u ili Facebook-u. Ovo je Usluga koja Vam ubrzava ili olakšava registraciju. Prilikom ovakve prijave mi ćemo dobiti odredjene Vaše podatke od Google-a ili Facebook-a. Ti podaci su obično Vaše ime i prezime, E-mail adresa, lista prijatelja, slika profila i druge informacije koje ste ostavili na tim platformama a koje naš Portal koristi. Pri ovome napominjemo da nemamo kontrolu i nismo odgovorni za upotrebu Vaših ličnih podataka na ovim platformama. Predlažemo Vam da pročitate njihove politike pravatnosti koje se tiču prikupljanja, upotrebe i deljenja Vaših ličnih podataka i podešavanja istih na njihovim platformama.

Svi lični podaci koje nam date na gore navedena 3 načina moraju biti istiniti, potpuni i tačni i morate nas obavestiti ukoliko dodje do promene tih podataka.

Podaci u Vašim oglasima. Ovo su podaci koje ostavljate prikom postavljanja oglasa, tj. predmeta koje prodajete. To mogu biti informacije o tim predmetima, slike i fotografije kao i lične informacije koje delite sa drugim Korisnicima a koje služe isključivo da bi se kupo-prodaja uspešno realizovala (npr. ostavljate podatke o Vašim brojevima računa na kojima Vam kupci mogu uplatiti za kupljeni proizvod, lično ime i prezime i adresu na kojoj Vam prodavci mogu poslati pošiljku).

Podaci iz korespodencije. Možemo koristiti Vaše podatke iz korespodencije sa nama ili korespodencije sa drugim Korisnicima Portala.  

b) Podaci koji se prikupljaju automatski

To su podaci koje naši serveri automatski prikupljaju kada posetite naš Portal i nisu Vaše lične informacije. Ove informacije se koriste prvenstveno za održavanje bezbednosti i nesmetanog rada svih naših Usluga kao i za internu analitiku i obaveštavanje. To su više tehničke informacije koje mogu biti sledeće:

Podaci o uredjaju. Ovo su podaci o računaru, mobilnom telefonu, tabletu ili drugom uredjaju koji koristite kada posetite naš Portal i koristite naše Usluge. Ti podaci mogu biti marka i tip uredjaja, operativni sistem i njegova verzija, IP adresa, lokacija, tip pretraživača, model hardvera, provajder internet usluga ili mobilni operater i druge slične tehničke informacije.

Podaci o lokaciji. Na osnovu IP adrese možemo više ili manje precizno da odredimo Vašu trenutnu lokaciju. Na Vašem uredjaju koji koristite za pristup našem Portalu možete onemogućiti vidljivost Vaše lokacije i na taj način nas onemogućiti da imamo pristup ovim Vašim podacima o lokaciji. Medjutim, ovom Vašom odlukom možda nećete moći u poptpunosti da koristite sve naše Usluge. 

Podaci u log fajlovima. Ovo su podaci koji se automatski čuvaju na našim serverima kada posetite naš Portal a mogu biti sledeći: datum i vreme Vaših aktivnosti na Portalu, Vaše pretrage i druge aktivnosti koje ste imali kada ste posetili naš Portal (npr. izbor jezika, valuta i slično).

c) Kolačići (eng. cookies)

Kao i većina internet strana prikupljamo i informacije preko upotrebe kolačića. Upotrebom kolačića može doći do toga da se odredjeni podaci čuvaju na Vašem uredjaju koji koristite pri poseti našem Portalu a sve u cilju poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva ili da bismo Vam prikazali personalizovani sadržaj.


2. Načini korišćenja Vaših podataka koje prikupimo

Vaše lične i druge podatke koristimo isključivo u poslovne svrhe u cilju ispunjenja ugovornih obaveza prema Korisnicima (vidite Pravila i uslove ), poboljšanja korisničkog iskustva i pruženih usluga, zaštite svojih poslovnih interesa i zaštite interesa svojih Korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, javne bezbednosti i javnog interesa a sve u skladu sa važećim propisima i zakonima Republike Srbije.

Za šta sve koristimo podatke o Vama (Korisnicima):

Identifikacija korisnika. Ona je neophodna pre svega da bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje portala Kolekcionari.net i pružanje Usluga Korisnicima. Jasna identifikacija Korisnika je takodje i zakonska obaveza po Zakonu o elektronskoj trgovini. 

Pružanje usluga informacionog društva. Vaši podaci (lični ili podaci koje unosite postavljanjem oglasa) se koriste za elementarno i nesmetano funkcionisanje našeg Portala. 

Olakšano kreiranje korisničkog naloga u procesu registracije Korisnika. Ako koristite usluge treće strane (Google ili Facebook) za kreiranje korisničkog naloga onda je to da bi Vam olalkšali i ubrzali kreiranje naloga. Pri tome nam dozvoljavate da prikupimo i koristimo odredjene informacije o Vama.

Zahtevamo povratne informacije. Vaše podatke možemo koristiti da bi zatražili povratne informacije od Vas i da bismo Vas kontaktirali u vezi sa Vašim korišćenjem naših Usluga.

Da bismo omogućili komunikaciju izmedju Korisnika. 

Održavanje Korisničkih naloga. Vaše podatke možemo koristiti za održavanje Vaših korisničkih naloga u ispravnom stanju.

Da Vam pošaljemo administrativne informacije. Vaše podatke možemo koristiti da bismo Vam poslali informacije o proizvodima, uslugama i novim funkcijama (eng.newsletter) i/ili informacije o promenama naših odredbi, uslova ili politika.

Da zaštitimo naše Usluge. Vaše podatke možemo koristiti da zadržimo naše Usluge bezbednim (npr. praćenje i sprečavanje prevara).

Da odgovorimo na zakonske zahteve i sprečimo štetu. Na zahtev državnih organa možda ćemo morati da pregledamo Vaše podatke.

Upravljanje porudžbinama. Vaše podatke možemo koristiti da bi se realizovale kupo-prodaje, uplate i vraćanja koji su realizovani korišćenjem naših Usluga.

Odgovaranje na upite i/ili pritužbe Korisnika. Vaše podatke možemo koristiti da odgovorimo na Vaše upite i rešimo sve potencijalne probleme koje možete imati pri korišćenju naših Usluga.

Za ciljno oglašavanje / reklamiranje. Vaše podatke možemo koristiti da bismo Vam slali personalizovani sadržaj i oglašavanje prilagodjeno Vašim interesovanjima i/ili lokaciji i meriti njihovu efikasnost. Možemo pri ovome saradjivati i sa trećim stranama koje se ovim bave.

Za druge poslovne svrhe. Vaše podatke možemo koristiti u druge poslovne svrhe kao što su: analiza podataka i utvrdjivanje trendova, utvrdjivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja, za procenu i poboljšanje Vašeg Korisničkog iskustva i unapredjenje naših Usluga. Za ovo se koriste nepersonalizovani podaci koji se ne mogu povezati sa konretnim korisnikom.  


3. Deljenje Vaših podataka trećim licima

Vaše podatke možemo podeliti samo u sledećim slučajevima:

Saglasnost. Uz Vašu izričitu saglasnost možemo podeliti Vaše podatke za odredjene svrhe.

Zakonska obaveza. Vaše podatke možemo otkriti kako bismo ispoštovali važeći zakon (npr. sudski nalog).

Ugovorna obaveza.  Možemo podeliti Vaše podatke kako bismo ispunili uslove ugovora sa Vama (objava Vaših oglasa na Kolekcionari.net, objava javne komunikacije u vezi sa oglasima, objava podataka kupaca i prodavaca posle same kupo-prodaje i slično).

Postoje i specifične situacije kada ćemo podeliti Vaše lične podatke trećoj strani:

Poslovni transfer. Možemo da delimo ili prenesemo Vaše podatke tokom i/ili nakon pregovora o bilo kakvom spajanju, delimičnoj ili potpunoj prodaji imovine ili bankrota.

Prodavci, konsultanti i pružaoci usluga trećim stranama. To su kompanije od poverenja koje pružaju usluge hostinga, obrade plaćanja, logovanja uz pomoć Google ili Facebook naloga, isporuku elektronske pošte (npr. Yahoo, Google), analizu podataka i slično. Medjutim, ne delimo, ne prodajemo, ne iznajmljujemo ili razmenjujemo Vaše podatke za njihove promotivne svrhe niti mogu bilo kako koristiti te podatke bez našeg pristanka. 

Reklamne kompanije. Kada koristite Usluge na našem portalu te reklamne kompanije mogu koristiti informacije o Vašim posetama odredjenim stranicama ili odredjenom sadržaju kako bi Vam plasirale reklame o predmetima i uslugama koje Vas zanimaju.

Drugi korisnici. Kada pišete komentare o proizvodima ili komunicirate sa drugim korisnicima možda ćete ostaviti podatke na našem Portalu na ,,javnoj površini" koju svi vide. Vodite sami računa koje podatke ostavljate na tim ,,javnim površinama". 


4. Medjunarodno deljenje Vaših podataka

Vaše podatke možemo da prenosimo, čuvamo i obradjujemo u drugim zemljama izvan Republike Srbije. Npr. naši serveri na kojima se čuvaju podaci se nalaze u Holandiji i verovatno će se razlikovati Zakoni o zaštiti podataka u Holandiji i kod nas. Medjutim, mi ćemo preduzeti sve neophodne mere da zažtitimo sve Vaše podatke u skladu sa gore opisanim uslovima.


5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Čuvamo Vaše podatke onoliko dugo koliko je to neophodno za nesmetano funkcionisanje našeg Portala u skladu sa ovom Politikom privatnosti osim ako duži period čuvanja ne zahteva zakon (poreska, računovodstvena ili pravna obaveza). 

U redovnim situacijama Vaše podatke čuvamo najduže 30 dana nakon zatvaranja Vašeg korisničkog naloga na našem Portalu. 


6. Prava u vezi sa Vašim podacima

Korisnik koji je istovremeno i vlasnik ličnih podataka, ima pravo na uvid u sve njegove lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatraži da mu dostavimo sve njegove lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. 

Takodje, Korisnik, u svakom trenutku ima prava na ispravku ili brisanje njegovih ličnih podataka, da ograniči obradu tih podataka i (ako je moguće) prenosivost ličnih podataka. Ukoliko ispravka ili brisanje ličnih podataka može da dovede do sprečavanja istrage ili sudskog gonjenja ona se može odložiti na neko vreme. 

Korisnik može u svakom trenutku povući saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka (ova Politika privatnosti). Imajte u vidu da povlačenje ove saglasnosti izaziva prestanak mogućnosti korišćenja naših Usluga. 

Korisnik ima pravo pristupa svojim ličnim podacima i informacijama o svrsi prikupljanja, čuvanja i obrade njegovih ličnih podataka (ova Politika privatnosti).

U slučaju da dodje do povrede Vaših podataka imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

Ukoliko Korisnik smatra da je neko njegovo pravo ugroženo može podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Informacije o Vašem korisničkom nalogu. Ukoliko želite da pogledate ili izmenite lične podatke na svom nalogu ili želite da ukinete nalog to možete učiniti na sledeći način:

a) tako što se ulogujete na svoj korisnički nalog i ažurirate informacije,

b) tako što se ulogujete na svoj korisnički nalog i kontaktirate nas preko kontakt forme.

Na Vaš zahtev za ukidanje korisničkog naloga odmah ćemo deaktivirati ili izbrisati Vaš nalog i sve podatke iz naših baza podataka. Ovo se može odložiti ako za to postoje zakonski razlozi.

Kolačiće i slične tehnologije možete deaktivirati u Vašem pretraživaču. Medjutim, imajte u vidu da ako uklonite ili odbijete kolačiće možda nećete imati pristup svim funkcijama na našem Portalu ili nećete imati potpuni korisnički doživljaj.

Newsletter i druga E-mail obaveštenja. Ovo takodje možete deaktivirati ili promeniti:

a) tako što se ulogujete na svoj korisnički nalog i ažurirate informacije,

b) tako što se ulogujete na svoj korisnički nalog i kontaktirate nas preko kontakt forme.

Medjutim, mi ćemo moći i dalje da komuniciramo sa Vama u odredjenim slučajevima npr. da Vam pošaljemo E-mailove u vezi sa uslugama koje su neophodne za administraciju i ažuriranje Vašeg korisničkog naloga.

Pravo na nediskriminaciju. Ukoliko koristite neko od gore navedenih prava na privatnost nećete ni na koji način biti diskriminisani.

Rukovalac i obradjivač Vaših podataka je kompanija Kolekcionari d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Srbija, matični broj: 21864501


7. Bezbednost

Primenjujemo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti osmišljene da zaštitimo bezbednost svih ličnih podataka koje obrađujemo. Vaši lični podaci se čuvaju u bazama i na serverima koji su zaštićeni savremenim bezbednosnim tehnologijama. Takodje, obradu Vaših podataka rade prethodno obučeni administratori. Međutim, uprkos našim zaštitnim merama i naporima da zaštitimo Vaše informacije, nijedan elektronski prenos preko Interneta ili tehnologija skladištenja informacija ne može biti 100% siguran, tako da ne možemo obećati ili garantovati da hakeri, sajber kriminalci ili druge neovlašćene treće strane neće biti u mogućnosti da ugroze našu bezbednost i da dodje do nepropisnog prikupljanja, pristupa, kradje ili izmene Vaših podataka. Iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo Vaše lične podatke, prenos ličnih podataka do i od nas je na Vašu sopstvenu odgovornost. Trebalo bi da pristupite našim Uslugama samo u bezbednom okruženju. U slučaju da dodje do povrede Vaših podataka bićete o tome obavešteni odmah i bez odlaganja.


8. Politika prema maloletnicima

Mi svesno i namerno ne prikupljamo lične podatke maloletnika. Zbog toga na našem Portalu postoji polje prilikom registracije da Korisnici unesu datum rodjenja a naš softver automatski računa da li je Korisnik mladji od 18 godina. Ako saznamo da je Korisnik mladji od 18 godina odmah ćemo deaktivirati nalog i izbrisaćemo sve njegove lične podatke iz naše baše podataka.


9. Promene ove Politike privatnosti 

Ova Politika privatnosti može biti promenjena tokom vremena da bismo bili uskladjeni sa tekućim zakonskim propisima. Ta promena će biti jasno označena novim datumom i počeće da važi danom objavljivanja pri čemu prestaju da važe odredbe iz stare Politike privatnosti.

O svakoj promeni Politike privatnosti Korisnici će biti obavešteni vidljivim postavljanjem obaveštenja na našem Portalu i/ili slanjem E-mail poruke.

Ukoliko se ovim promenama umanji neko Vaše pravo u vezi sa ovom Politikom privatnosti zatražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja naših Usluga.

Predlažemo Vam da, s vremena na vreme, iznova pročitate ovu Politiku privatnosti kako bi bili u toku sa tim kako štitimo Vaše podatke.


10. Kontakt u vezi sa ovom Politikom privatnosti

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili komentara o ovoj Politici privatnosti možete nas kontaktirati na E-mail adresu: privatnost@kolekcionari.net